Tichet social educațional

Documente necesare pentru acordarea tichetului social pe suport electronic:

  • Cerere
  • Acte de identitate copil/copii și reprezentant legal (în copie)
  • Acte doveditoare ale veniturilor pe membru de familie – luna iulie 2020

Tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în valoare de 500 lei/ an școlar.

Acest sprijin se acordă copiilor celor mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar, gimnazial și preșcolar, respectiv:

– copiii înscriși în învățământul primar și gimnazial care se află în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară, respectiv 1115 lei;

–copiii înscriși în învățământul preșcolar. Având în vedere că în cazul preșcolarilor există venituri care nu se iau în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, reprezentanții copiilor preșcolari sunt rugați să contacteze Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei comunei Grădinari.

Cererea trebuie să fie însoțită de copii ale documentelor de identitate și acte doveditoare ale veniturilor pe membru de familie realizate în luna iulie 2020.

Procedura specifică de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional se aprobă prin ordin al ministrului fondurilor europene şi al ministrului afacerilor interne, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 133 din 7 august 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Attachments

Ultima actualizare: 09:43 | 24.05.2024

Sari la conținut