Ajutor de înmormântare

Primirea şi înregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului de înmormântare, în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiară de ajutor social.

Baza legislativă

  • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  •  H.G.R. nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

Beneficiari
Ajutorul de deces se acordă pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile cu înmormântarea, în cazul decesului unui membru din familia beneficiară de ajutor social, sau în cazul persoanei singure, beneficiară de ajutor social.

Acte necesare:

  • Actul de identitate al solicitantului;
  • Acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
  • Dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.

Condiţii de acordare:
Cererea pentru acordarea ajutorului de deces, precum şi celelalte acte doveditoare, se înregistrează la Compartimentul de asistență socială din cadrul Primăria comunei Grădinari, la sediul din  Str. Principală nr. 190.

După analizarea cererii privind acordarea ajutorului de deces, dreptul se stabileşte prin dispoziţia scrisă a primarului.

Ultima actualizare: 09:43 | 24.05.2024

Sari la conținut