Acordarea gratuită de lapte praf

1. Legislație

Laptele praf se acordă conform prevederilor Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită a laptelui praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern cât și a Ordinului nr. 1.253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită a laptelui praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern.

2. Beneficiari

Copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern și se încadrează în următoarele criterii:

  • Mame care prezintă contraindicații ale alăptării din cauza unor boli grave: TBC pulmonar activ, neoplazii, cașexie, septicemie, boli psihice grave, scleroză în plăci, insuficiență renală sau cardiacă, diabet zaharat decompensat, mamă infectată cu HIV, tratamente cu citostatice, diazepine, anticoagulante, radioizotopi;
  • Copii sănătoși la care se constată o creștere nesatisfăcătoare sub limita inferioară a normalului vârstei din cauza absenței sau insuficienței cantitative a laptelui matern;
  • Copil adoptat sau aflat în familie de plasament;
  • Copil cu mamă decedată.

3. Acte necesare

  • Rețeta medicală – este documentul medical eliberat de medicul de familie, ce se face pe rețetă tip Ministerul Sănătății, are valabilitate pe luna în curs și cuprinde în mod obligatoriu: denumirea cabinetului medical, datele de identificare ale copilului, numele, prenumele, CNP-ul, vârsta copilului, criteriul de încadrare în program, numărul fișei de consultație din registrul de consultație, diagnosticul, denumirea laptelui praf indicat și cantitatea recomandată, data prescrierii, semnătura și parafa medicului;
  • Certificat de deces – pentru situația în care copilul cu vârsta cuprinsă între 0 – 12 luni, are mama decedată (original și copie xerox);
  • Sentința Civilă eliberată de Tribunalul pentru Minori și familie privind instituirea plasamentului (original și copie xerox) pentru situația în care copilul cu vârsta cuprinsă între 0 – 12 luni, a fost fost instituită măsura de plasament familial;
  • Hotărârea Judecătorească eliberată de Instanța Judecătorească – pentru situația în care copilul cu vârsta cuprinsă între 0 – 12 luni, a fost adoptat (original și copie xerox).

4. Program

Cutiile cu lapte praf se ridică de către reprezentantul legal al copiilor ce se încadrează în criteriile menționate mai sus, pe bază de rețetă medicală, de la Compartimentul de asistență socială din cadrul primăriei comunei Grădinari – Str. Principală, nr. 190, din data de 20 a fiecărei luni până în ultima zi lucrătoare din lună.

Ultima actualizare: 09:43 | 24.05.2024

Sari la conținut