Primăria Grădinari județul Caraș Severin

ANUNT ORGANIZARE CONCURS RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA CONSILIER ACHIZITII PUBLICE I DEBUTANT

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA GRĂDINARI

CUI 3227424

ANUNȚ

 

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Grădinari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice vacantă, perioadă nedeterminată, după cum urmează:

 

1.      Denumirea funcţiei publice de execuție vacantă:

– „CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, clasa I grad profesional DEBUTANT”, ID 542134 – Compartiment Achiziții Publice în cadrul aparatului de lucru al Primarului comunei Grădinari

 

2. Probele pentru concurs:

- selecție dosare

- proba scrisă

- interviu

 

3. Condiţiile de desfăşurare a concursului:

3.1.  Locul de desfăşurare a concursului:

- la sediul U.A.T. Comuna Grădinari, județul Caraș Severin : Comuna Grădinari, sat Grădinari, nr.190, județul Caraș-Severin

3.2.  Probele concursului, data şi ora desfăşurării:

- selecție dosare : - în termen de maxim 5 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs respectiv data de 19.04.2021.

- proba scrisă       : - 27.04.2021 – ora 1100  - la sediul U.A.T. Comuna Grădinari, județul Caraș Severin: Comuna Grădinari, sat Grădinari, nr.190, județul Caraș-Severin

-  interviu              : - 29.04.2021 – ora 1100  - la sediul U.A.T. Comuna Grădinari, județul Caraș Severin: Comuna Grădinari, sat Grădinari, nr.190, județul Caraș-Severin.

3.3. Data până la care se pot depune dosarele de înscriere:

Dosarele de concurs se depun în maxim 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și pe site-ul Primăriei comunei Grădinari, în perioada 26 martie 2021 – 14 aprilie 2021, ora 1600, la sediul Primăriei comunei Grădinari, județul Caraș Severin.

ALTE, INFORMAȚII SUPLIMETARE ȘI DOCUMENTE DE CONCURS: CONFORM ATAȘAMENTELOR PREZENTULUI ANUNȚ

 Persoana de contact : CRAIA EMANEUL VASILE - Secretar General al comunei Grădinari;                                       

-  tel. 0255575722 sau 0771051865;

- email: craiaemanuel@yahoo.com sau secretar@gradinari-cs.ro