Primăria Comunei Grădinari județul Caraș Severin

Lansarea achiziţiei publice având ca obiect: ORGANIZARE EVENIMENTE/ PROMOVARE SI INFORMARE

Anunţ privind lansarea achiziţiei publice având ca obiect:

Organizarea de evenimente de promovare si de informare, conferinţe, seminarii, transport

În data de 27.01.2015 a fost lansată licitaţia publică pentru achiziţionarea de servicii pentru organizarea de evenimente de promovare si de informare, conferinţe, seminarii, transport în cadrul proiectului „Imbunatatirea cooperarii economice in regiunea de granite Gradinari (RO) – Vrsac (SE) prin stimularea activitatii micilor producatori agricoli”. Bugetul maxim alocat este de 9700 EUR, iar sursa de finanţare este Axa Prioritară 1 – Măsura 1.3 din cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia.

Precizăm că prezenta achiziţie se derulează în conformitate cu prevederile PRAG.

Termenul de depunere al ofertelor este data de 03.03.2015, ora 12,00, ora locală, la sediul, Autorităţii Contractante – Consiliul Local Grădinari, comuna Grădinari, 3027230, strada Principală, nr. 190.

Pentru mai multe informaţii, puteţi contacta Autoritatea Contractantă – Consiliul Local Grădinari (e-mail: primariagradinari@yahoo.com, telefon: 0255.575.722, fax: 0255.575.722

Data:27.02.2015