Primăria Comunei Grădinari județul Caraș Severin

Lansarea achiziţiei publice având ca obiect: LUCRARI DE CONSTRUCTIE

Anunţ privind lansarea achiziţiei publice având ca obiect:

LUCRARI DE CONSTRUCTIE

 În data de 29.07.2014 a fost lansată licitaţia publică pentru lucrări de construcție în cadrul proiectului „Imbunatatirea cooperarii economice in regiunea de granite Gradinari (RO) – Vrsac (SE) prin stimularea activitatii micilor producatori agricoli”. Sursa de finanţare este Axa Prioritară 1 – Măsura 1.3 din cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia. Precizăm că prezenta achiziţie se derulează în conformitate cu prevederile PRAG.

Termenul de depunere al ofertelor a fost prelungit pana la data de 06.10.2014, ora 16, ora locală, la sediul, Autorităţii Contractante – Consiliul Local Grădinari, comuna Grădinari, 3027230, strada Principală, nr. 190.

Pentru mai multe informaţii, puteţi contacta Autoritatea Contractantă – Consiliul Local Grădinari (e-mail: primariagradinari@yahoo.com, telefon: 0255.575.722, fax: 0255.575.722.

Data: 20.09.2014