Primăria Comunei Grădinari județul Caraș Severin

Anunţ privind lansarea achiziţiei publice având ca obiect: SERVICII DE CONSULTANŢĂ PENTRU MANAGEMENT DE PROIECT

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ

Anunţ privind lansarea achiziţiei publice având ca obiect:

SERVICII DE CONSULTANŢĂ PENTRU MANAGEMENT DE PROIECT 

În data de 21.11.2013 a fost lansată licitaţia publică pentru achiziţionarea de Servicii de consultanţă pentru management de proiect în cadrul proiectului „Imbunatatirea cooperarii economice in regiunea de granite Gradinari (RO) – Vrsac (SE) prin stimularea activitatii micilor producatori agricoli”. Bugetul maxim alocat este de 12.999,2 EUR, iar sursa de finanţare este Axa Prioritară 1 – Măsura 1.3 din cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia. Precizăm că prezenta achiziţie se derulează în conformitate cu prevederile PRAG.

Termenul de depunere al ofertelor este data de 30.12.2013, ora 16, ora locală, la sediul, Autorităţii Contractante – Consiliul Local Grădinari, comuna Grădinari, 3027230, strada Principală, nr. 190.

Pentru mai multe informaţii, puteţi contacta Autoritatea Contractantă – Consiliul Local Grădinari (e-mail: primariagradinari@yahoo.com, telefon: 0255.575.722, fax: 0255.575.722.

 

Data: 21.11.2013